Tin tức

Thông tin tổng hợp từ Hyundai An Khánh

Xe Kona có những màu gì ?

Xe Kona có những màu gì ?

Hyundai Kona có tất cả 3 phiên bản, 2 phiên bản 2.0 AT và 1 phiên bản 1.6 AT. Xe Kona có tất cả 8 màu

Kona màu bạc

Kona màu bạc

Kona màu đen

Kona màu đen

Kona màu đỏ

Kona màu đỏ

Kona màu trắng

Kona màu trắng

Kona màu cát

Kona màu cát

Kona màu vàng chanh

Kona màu đen

0567 66 9999

0847 886 886